20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΡΛ

Home

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στο 20o Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ το οποίο θα διεξαχθεί στις 24–27 Οκτωβρίου 2019, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας μας. Η κατά γενική αναγνώριση επιτυχία των εκδηλώσεων της Εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια και η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή, μας υποχρεώνει με αίσθημα ευθύνης, να προσδιορίσουμε πολυεπίπεδη επιστημονική θεματολογία στα γνωστικά μας αντικείμενα, προσβλέποντας στο βέλτιστο συνδυασμό στοχευμένου θεραπευτικού αποτελέσματος και ποιοτικής χειρουργικής παρέμβασης.

Φέτος σε μία προσπάθεια διεύρυνσης και ανανέωσης θα συμπεριλάβουμε αφ’ ενός θέματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι νεότεροι συνάδελφοι στην κάθε ημέρα πράξη και αφετέρου τα νεότερα δεδομένα της έρευνας και τεχνολογίας.

Η συμμετοχή των συναδέλφων με παρουσίαση εργασιών, συμμετοχή σε στρογγύλες τράπεζες και η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του Συνεδρίου, όπως έχει αποδειχθεί προσφάτως. Η δική σας συμμετοχή ενδυναμώνει τις επιστημονικές μας προσπάθειες, οι οποίες χωρίς αυτή δεν θα είχαν την ίδια δυναμική.

Προσδοκούμε σύντομα στη συμμετοχή και συμβολή της εταιρείας σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Ι. Μπιζάκης

Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ
Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου

Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 31/07/2019
B’ περίοδος εγγραφών από 01/08/2019
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολής Περιλήψεων έως 30/09/2019
Ενημέρωση συγγραφέων από 17/09/2019
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 23/10/2019
Λειτουργία έκθεσης 24-27/10/2019

Αποψίλωση έκθεσης 27/10/2019
Λειτουργία Συνεδρίου
Από 24/10/2019 έως 27/10/2019

facebook_2_2