20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΡΛ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θεματικές Ενότητες
Κεφαλή & τράχηλος
Ρινολογία
Ακοολογία
Ωτοχειρουργική
ΠΑΙΔΟ – ΩΡΛ
Φωνή – Λογοθεραπεία – Κατάποση
Γενική ΩΡΛ
Ωτολογία