20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΡΛ

Τόπος Συνεδρίου

Ιατρική Σχολή Λάρισας , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας